ก่อนที่จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับการกู้เงินนอกระบบไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ การกู้ยืมนอกระบบ รวมไปถึงเงินดอกลอยรายวันหรือที่เรียกว่ากู้เงินรายวัน แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง จะขอพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับคำสำคัญของการกู้ยืมเงินนอกระบบอย่างคำว่าการกู้เงินคืออะไร และเงินนอกระบบคืออะไรเสียก่อน

การกู้เงิน คืออะไร?

การกู้เงิน หรือการกู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมนอกระบบหรือการต้องการกู้เงิน ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินล้วนมีพื้นฐานมาจากคำว่า “การยืม” โดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาซึ่งประกอบด้วยคู่กรณีสองฝ่าย ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” หากเปรียบเทียบกับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร และ/หรือจากแหล่งปล่อยกู้รายวัน และ/หรือจากแหล่งปล่อยเงินดอกรายวัน และ/หรือจากแหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบนั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม และผู้ที่ต้องการต้องการกู้เงิน ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินเป็นผู้ยืมนั่นเอง ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร และ/หรือจากแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน และ/หรือจากแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง และ/หรือจากแหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบกำหนดในการกู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ

ทั้งนี้สัญญายืมเป็นสัญญาที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ของตัวเองที่มีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อให้ผู้ยืมสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ ผ่านการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สิน และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อเสร็จแล้วนั่นเอง โดยการกู้ยืมนอกระบบการกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบจะเป็นในรูปแบบของการกู้เงินกู้รายวัน โดยบางแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน และ/หรือแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง และ/หรือจากแหล่งปล่อยเงินดอกรายวัน และ/หรือจากแหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบอาจจะยอมปล่อยสินเชื่อกู้ยืมเงินนอกระบบในวงเงินให้กู้สูงก็ได้

เงินกู้ คืออะไร?

เงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการกู้เงิน ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน ต้องการกู้ยืมนอกระบบโดยเรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินกู้ในปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้เงิน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากู้ยืมนอกระบบการกู้ยืมเงินนอกระบบ ที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินด่วนที่กู้มานั้น หรือหนี้อย่างชัดเจน ระบุอัตราดอกเบี้ย ระบุวงเงินให้กู้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญากู้ยืมนอกระบบการกู้ยืมเงินนอกระบบ ทั้งนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินด่วนที่ให้กู้จะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินด่วนที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมนอกระบบการกู้ยืมเงินนอกระบบ กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินด่วนสัญญากู้ยืมนอกระบบการกู้ยืมเงินนอกระบบนี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยที่สูงด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้เงินด่วน ผู้ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้เงินด่วน หรือผู้ปล่อยสินเชื่อกู้เงินด่วนระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้ยืมนอกระบบการกู้ยืมเงินนอกระบบ

ประเภทของการกู้เงิน

เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงิน ตลอดจนเงินกู้แล้ว ประเภทของการกู้เงินมี 2 ประเภทประกอบด้วย การกู้ในระบบ หรือที่เรียกว่าการกู้เงินจากธนาคาร และการกู้เงินนอกระบบธนาคาร โดยการกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ การกู้ยืมเงินดอกรายวันจากแหล่งปล่อยเงินดอกนั้น เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการการกู้เงินด่วนแบบนอกระบบธนาคาร

ปัจจุบันประเภทของการกู้เงินนั้นเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ชัดวัดว่าบริการกู้เงินดังกล่าวถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับว่าการปล่อยเงินกู้นั้นไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตามได้มีการจดทะเบียนในการให้บริการหรือไม่ ซึ่งถ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็คือประเภทของการกู้เงินถูกกฎหมายนั่นเอง กลยุทธ์หนึ่งในการปล่อยเงินกู้ทั้งนอกระบบและในระบบที่สำคัญก็คือการให้บริการกู้เงินออนไลน์

ประเภทของการกู้เงิน : การกู้เงินในระบบ
การกู้เงินจากธนาคารมีเพดานของอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด การปล่อยสินเชื่อกู้เงินด่วนของธนาคารและบริษัทประเภท Non-Bank ต้องอยู่ในระเบียบที่ ธอท. กำหนดไว้ทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ และขั้นตอนวิธีการกู้เงิน

อย่างไรก็ตาม ทั้งช่องทางแลในการกู้เงินของแต่ละธนาคารและบริษัท Non-Bank แต่ละแห่งจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่โครงสร้างและรูปแบบการจัดการภายใน

ประเภทของการกู้เงิน : เงินด่วนนอกระบบ เงินกู้รายวัน กู้ยืมเงินนอกระบบ กู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ

การกู้เงินด่วนนอกระบบนั้นคือ การที่ผู้ให้กู้ยืมเงินนอกระบบ กู้เงินด่วนทันใจนอกระบบผู้นั้นไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันทางการเงิน รวมไปถึงไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อกล่าวถึงการกู้ยืมเงินนอกระบบ กู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ คือ หนี้นอกระบบ ซึ่งหนี้นอกระบบนั้น คือ หนี้สินที่เกิดจากการกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินกู้รายวัน การกู้ยืมเงินนอกระบบ มาเพื่อใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดหนี้ติดตัวผู้กู้กู้ยืมนอกระบบผู้กู้ยืมเงินนอกระบบ หนี้นอกระบบจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ จากการกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ จากการกู้ยืมเงินดอกรายวันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

หนี้กู้ยืมเงินนอกระบบ ระยะสั้น
หนี้กู้ยืมเงินนอกระบบ ระยะสั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงินสด ทองคำ และสินค้าอื่นๆ ที่มีการเรียกเก็บเงินดอกเบี้ยรายวัน ผ่านการบวกทั้งเงินต้น และอัตราดอกเบี้ย

หนี้กู้ยืมเงินนอกระบบ ระยะยาว
หนี้กู้ยืมเงินนอกระบบระยะยาวมีระยะเวลาการปล่อยกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบมากกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปจนถึงระยะเวลาเป็นปี อีกทั้งยังมีการเก็บอัตราดอกเบี้ยแบบรายเดือนจนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้หนี้คืนนั่นเอง ทั้งนี้หากมียอดเงินที่ต้องการกู้ยืมเงินนอกระบบระยะยาวที่มีมูลค่าสูง ส่วนมากจะนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

ความเสี่ยงของเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ เงินกู้รายวัน กู้ยืมเงินนอกระบบ กู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ
การกู้เงินนอกระบบธนาคาร หรือ การกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบนั้นมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องการกู้เงิน ผู้ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินจากการกู้ยืมนอกระบบจากเงินกู้รายวันต้องแบกรับไว้ด้วยกัน 4 ความเสี่ยงดังนี้

อัตราดอกเบี้ยสูง
การกู้เงินด่วนนอกระบบ การกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบจากแหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบนั้นส่วนมากจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด

เงินดอกลอยรายวัน
เงินดอกลอยรายวัน หมายถึง การกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบที่ลูกหนี้ไม่สามารถผ่อนเงินต้นคืนได้ ดังนั้นลูกหนี้จึงจำเป็นที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไปเรื่อยๆ ต่อจากนั้นลูกหนี้จึงจะมีความสามารถในการรวมเงินต้นให้ครบทั้งก้อน รวมไปถึงลูกหนี้ถึงจะมีความสามารถในการนำไปจ่ายเจ้าหนี้เงินด่วนทันใจนอกระบบในครั้งเดียว

ความไม่ชัดเจนของสัญญาเงินด่วนนอกระบบ สัญญากู้ยืมเงินนอกระบบ สัญญากู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ
เนื่องจากการทำสัญญาเงินด่วนนอกระบบ สัญญากู้ยืมเงินนอกระบบ สัญญากู้เงินด่วนทันใจนอกระบบไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ รวมไปถึงไม่ค่อยมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และที่สำคัญคือผู้กู้ยืมเงินนอกระบบ หรือลูกหนี้กู้เงินด่วนทันใจนอกระบบนั้นไม่สามารถต่อรองกับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินนอกระบบ เจ้าหนี้กู้เงินด่วนทันใจนอกระบบได้

ภัยคุกคาม
ลูกหนี้การกู้ยืมเงินนอกระบบ ลูกหนี้การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ มีโอกาสที่จะโดนคุกคาม ข่มขู่ ไปจนถึงการทำร้ายร่างกาย และทรัพย์สิน หากผิดนัดการจ่ายเงินด่วนทันใจนอกระบบจากแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง และ/หรือจากแหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ

หากคุณผู้อ่านสามารถยอมรับความเสี่ยงของการกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบที่กล่าวมาข้างต้นได้ ต่อจากนี้จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับตัวอย่างแหล่งกู้ยืมเงินนอกระบบที่มีความน่าเชื่อถือ แหล่งกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบที่มีความน่าเชื่อถือ รายละเอียดดังต่อไปนี้

แหล่งกู้ยืมเงินนอกระบบไหนดีที่มีความน่าเชื่อถือ : Digital–loan หรือ Loan Broker

ตัวอย่างแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง และ/หรือแหล่งเงินกู้นอกระบบที่มีความน่าเชื่อถือ แหล่งกู้ยืมเงินนอกระบบที่มีความน่าเชื่อถือ แหล่งกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบที่มีความน่าเชื่อถือตัวอย่างแรก ได้แก่ Digital–loan หรือ Loan Broker นั่นเองซึ่งให้บริการด้านการให้คำปรึกษาการเงินต่อผู้ที่ต้องการเงินด่วน

Digital–loan เป็นแหล่งปล่อยเงินที่มีความโดดเด่นด้านการกู้ยืมเงินนอกระบบ รวมถึงบริการช่วยหาสินเชื่อเงินด่วนสำหรับการกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ นอกจากนี้ Digital–loan นั้นได้ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทเงินทุนกว่ายี่สิบบริษัท ภายใต้อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำร้อยละ 1 ถึง 1.80 ต่อวันเพื่อให้เข้ากับแนวความคิดการปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วผู้อ่านหลายท่านที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินคงอยากจะเริ่มการกู้ยืมเงินนอกระบบจาก Digital–loan หรือ Loan Broker กันบ้างแล้ว โดยขั้นตอนการขอสินเชื่อกู้ยืมเงินนอกระบบจาก Digital–loan ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

เริ่มต้นที่ขั้นตอนการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์บนแอพฯไลน์
ขั้นตอนการจัดส่งรูปหน้างาน รวมไปถึงจัดส่งเอกสารเบื้องต้นเกี่ยวกับการกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ การกู้ยืมเงินนอกระบบไปที่ช่องทางออนไลน์บนแอพฯไลน์เหมือนเดิม เพื่อการประเมินการขอสินเชื่อกู้ยืมเงินนอกระบบ สินเชื่อกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ
การรอคำขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่ในการประเมินเอกสารการกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ การกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้ยืมนอกระบบเพื่อดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนต่อไป
ขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดของสินเชื่อกู้ยืมเงินนอกระบบ สินเชื่อกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ ประกอบด้วยแหล่งเงินทุนสำหรับปล่อยเงินดอกรายวัน แหล่งเงินกู้รายวัน แหล่งกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ ที่เหมาะสมแก่ผู้ขอสินเชื่อ รวมไปถึงการแจ้งอัตราดอกเบี้ยซึ่งผู้ยื่นขอ สินเชื่อกู้ยืมนอกระบบสินเชื่อกู้ยืมเงินนอกระบบที่ลูกค้ารายนั้นเลือกรับบริการในการกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบต่อเนื่องในการกู้ยืมเงินนอกระบบ นั่นเอง

ทั้งนี้ผู้ยื่นขอสินเชื่อกู้ยืมเงินนอกระบบ สินเชื่อกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบจากแหล่งปล่อยเงินดอก Digital–loan นั้นต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการยื่นขอสินเชื่อกู้ยืมนอกระบบสินเชื่อกู้ยืมเงินนอกระบบ 3 คุณสมบัติด้วยกัน ได้แก่ ผู้กู้ยืมเงินนอกระบบ ผู้กู้เงินด่วนทันใจนอกระบบต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น, รูปแบบของธุรกิจของผู้กู้ยืมเงินนอกระบบ ผู้กู้เงินด่วนทันใจนอกระบบต้องจดทะเบียนประกอบการ และคุณสมบัติสุดท้ายของผู้ยื่นขอสินเชื่อกู้ยืมเงินนอกระบบ สินเชื่อกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ คือ กิจการของผู้กู้ยืมเงินนอกระบบ ผู้กู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ ผู้กู้ยืมเงินดอกรายวันต้องจดทะเบียนประกอบการต้องดำเนินการอยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งต้องสามารถตรวจสอบความเป็นจริงได้

เมื่อคุณผู้อ่านท่านใดตัดสินใจขอสินเชื่อกู้ยืมเงินนอกระบบ สินเชื่อกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบจาก Digital–loan และผู้อ่านท่านนั้นผ่านการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ การกู้ยืมเงินนอกระบบจากเจ้าหน้าที่ของ Loan Broker แล้วเมื่อต้องเสียอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดไว้นั้น คุณผู้อ่านต้องชำระอัตราดอกเบี้ยทุกวันเรื่อยไปจนถึงการปิดยอด รวมไปถึงคุณผู้อ่านต้องทยอยตัดต้นดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อการลดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกภายใต้ระยะเวลาการคืนสินเชื่อปล่อยกู้รายวัน สินเชื่อกู้ยืมนอกระบบสินเชื่อกู้ยืมเงินนอกระบบตามที่กำหนดไว้

แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน : เฮงลิสซิ่ง

ตัวอย่างแหล่งบริการกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งบริการเงินด่วนทันใจนอกระบบ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบ ตัวอย่างต่อมาได้แก่ เฮงลิสซิ่ง ซึ่งมีบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีการกำหนดระยะเวลา ภายใต้วงเงินสูงสุดหนึ่งจุดห้าเท่าของรายได้ของผู้กู้ยืมเงินนอกระบบ ผู้กู้ยืมนอกระบบ ผู้กู้เงินนอกระบบ ผู้กู้เงินด่วนทันใจนอกระบบต่อเดือน โดยไม่เกินสี่หมื่นห้าพันบาทต่อเดือน นอกจากนี้แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนอย่างเฮงลิสซิ่งไม่ต้องอาศัยหลักทรัพย์มาค้ำประกัน รวมไปถึงมีการคิดอัตราดอกเบี้ยชนิดลดต้นลดดอก อีกทั้งยังสามารถผ่อนชำระเงินคืนรายเดือนได้เช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงในการกู้ยืมในช่วงระยะหนึ่งปีถึงสามปี หรือ 36 งวดนั่นเอง